Đam-mỹ-Miêu-thử-đồng-nhân-Nam-nhân-bất-phôi

ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ

Nhà của Tuyết được mở ra để phục vụ cho sở thích cá nhân, không mang mục đích thương mại.

Cũng xin nói trước mình không phải là editor chuyên nghiệp vì vậy văn phong trong truyện của mình không được hay, mình chỉ edit để thỏa mãn sở thích cá nhân, cho nên nếu bạn nào vào được nhà của mình cảm thấy đọc được thì mình hoan nghênh các bạn thường xuyên ghé thăm, còn nếu bạn nào cảm thấy không hay, không mượt mà thì có thể vào nhà khác để đọc, không nên comment thô tục gây mất lòng nhau, mình sẽ cảm thấy rất đau lòng.

✿ Xin tôn trọng công sức mà editor đã bỏ ra!

✿ Xin cảm ơn đã ghé thăm! 

✿ Thân ái! 

✿ Mọi người ở khắp bốn phương, nếu ai đi ngang qua hay vô tình đặt chân vào nơi này, xin hãy để lại đôi lời.